Indholdsfortegnelse:

Cookie- og privatlivspolitik

1. Generelt

Denne politik om behandling af personoplysninger (persondatapolitik) beskriver, hvordan Auktionshuset dab A/S indsamler og behandler oplysninger om dig. Persondatapolitikken gælder for personoplysninger, som du giver til os, eller som vi indsamler via Auktionshuset dabs hjemmeside, www.auktionshuset.dk.

Auktionshuset dab er dataansvarlig for dine personoplysninger. Alle henvendelser vedrørende persondata hos Auktionshuset dab skal ske via de kontaktoplysninger, der er anført under punkt 6.

 

2. Cookies

I almindelighed kan du søge anonymt på vores hjemmeside, www.auktionshuset.dk. Når du besøger vores hjemmeside, indsamler vi imidlertid automatisk oplysninger om dig ved hjælp af cookies.

En cookie er en lille tekstfil, der anbringes på din computers harddisk, smartphone eller andet it-udstyr. Den gør det muligt at genkende din computer/IP-adresse og samle information om, hvilken type browser du bruger og hvilke sider og funktioner du besøger, fx om, hvilke søgetermer du bruger på hjemmesiden.

Vi placerer primært cookies på din computer for at kunne føre statistik over brugen af hjemmesiden. De oplysninger vi får, er for eksempel browsertyper, sete sider og klik på links. Vi bruger oplysningerne til at danne os et samlet overblik over, hvordan hjemmesiden bliver brugt. Den statistik, vi får ved hjælp af cookies, bruger vi til at forbedre hjemmesiden.

Vi gør dette med henblik på at optimere konverteringen på hjemmesiden, forbedre denne og fortage målrettet markedsføring. Vi gør også brug af tredjepartscookies, som er cookies, der placeres af andre end os. Det kan fx være firmaer, som hjælper os med at måle, analysere og målrette vores ydelser, annoncer og indhold.

Vi benytter cookies til følgende formål:

  • Styring af generel teknisk funktionalitet på hjemmesiden.
  • Trafikmåling via Google Analytics.
  • Afvikling af annoncer fra forskellige annoncenetværk.
  • Målrettet visning af de annoncer, vi formoder, er mest interessante for dig baseret på din adfærd.

Nogle cookies gemmes, indtil du lukker din browser ned, mens andre gemmes i længere tid. Ønsker du at begrænse, hvilke cookies vi sætter, kan du i de fleste browsere ændre indstillingerne for hvilke cookies, der bliver sat på din computer. Du skal dog være opmærksom på, at der i så fald kan være services og funktioner, du ikke kan bruge, fordi de kræver cookies til at huske de valg, du foretager.

Du kan blokere alle cookies fra Auktionshuset dab. Vælg avancerede cookie-indstillinger i din browser under internetindstillinger. Tilføj www.auktionshuset.dk på listen over websites du ikke vil have cookies fra. I internetindstillingerne kan du også slette andre cookies, din browser har gemt.

 

3. Persondata

Når du opretter dig som kunde beder vi dig om at oplyse visse personlige data. For at kunne byde på en vare skal du som minimum oplyse navn, adresse, e-mail og telefonnummer.

Dine persondata indhentes, registreres, opbevares og anvendes udelukkende med henblik på at gøre det muligt for dig at købe varer hos Auktionshuset dab samt til at overholde vores bogføringsmæssige forpligtelser eller forpligtelser i henhold til forbrugerlovgivningen. Endvidere anvendes dine persondata til at informere dig om nyheder og tilbud, hvis du aktivt har accepteret dette.

Ud over dine persondata indsamler vi oplysninger om, hvilke produkter du byder på, køber eller fortryder. Det gør vi, fordi vi til enhver tid skal tilsikre at alle auktioner forløber etisk korrekt.

4. Brug af Databehandlere

Som nævnt i afsnit ’1 Cookies’ anvender vi eksterne virksomheder til blandt andet at bistå os i den tekniske drift af hjemmesiden, fx til at forbedre hjemmesiden, udføre målrettet markedsføring og retargeting mv.

De eksterne virksomheder agerer databehandlere og behandler data som vi er ansvarlige for i henhold til vores instruks. Databehandlerne må ikke anvende dataene til andet formål end opfyldelse af aftalen med os og er underlagt fortrolighed om disse.

Google Analytics og Google AdWords v/Google Inc. etableret i USA. De fornødne garantier for overførelse af oplysninger til USA er sikret gennem databehandlerens certificering under EU-U.S. Privacy Shield. Find kopien her (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active)

Facebook Business. Etableret I USA. De fornødne garantier for overførelse af oplysninger til USA er sikret gennem databehandlerens certificering under EU-U.S. Privacy Shield. Find kopien her (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active)

 

5. Dine rettigheder

Med henblik på at skabe åbenhed omkring behandling af dine oplysninger skal vi som dataansvarlig, oplyse dig om dine rettigheder.

 

6. Indsigtsretten

Du har til hver en tid ret til at få indsigt i de personoplysninger, som Auktionshuset dab har registreret om dig. Fx hvilke oplysninger vi har registeret om dig, hvilke formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være, samt oplysninger om hvorfra oplysningerne stammer.

Du kan se alle personoplysninger, som vi har registreret ved at gå ind på vores hjemmeside www.auktionshuset.dk og logge ind med din e-mail og password på 'Min Side'. Her kan du endvidere se varer du har budt på, fulgt og købt.

Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig.

 

7. Retten til berigtigelse

Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget. Du har mulighed for at tilgå oplysninger, som vi har indsamlet i forbindelse med din registrering af dig som kunde. Dette via www.auktionshuset.dk - 'Min Side' - 'Brugerprofil'. Her kan du også foretage eventuelle ændringer af oplysninger, som du ikke mener er korrekte.

 

8. Retten til sletning

I det omfang at opbevaring og anvendelse af dine oplysninger ikke er nødvendig, fx for at kunne overholde vores bogføringsmæssige forpligtelser eller forpligtelser i henhold til forbrugerlovgivningen er vi forpligtede til at slette alle eller visse af dine personoplysninger, såfremt du skulle ønske det.

Visse oplysninger, som vi har indsamlet i forbindelse med din registrering af dig som kunde os, har du selv mulighed for at slette ved at tilgå www.auktionshuset.dk - 'Min Side' - 'Brugerprofil'. Alternativt kan du rette skriftlig henvendelse til os, hvorefter oplysningerne vil blive slettet. Se kontaktinformationer.

Du kan også anmode om fuld sletning af alle data som vi har om dig, herunder anonymisering af anden data fx varer du har budt på, købt eller solgt, fortrudt eller reklameret. Ønsker du dette kan du anmode om sletning via skriftlig henvendelse til os. Dine data vil ikke kunne blive genskabt og dit kundeforhold afsluttes.

 

9. Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring

Du har i visse tilfælde ret til kræve, at dine persondata udelukkende opbevares og ikke anvendes, fx hvis du mener, at de oplysninger om dig, ikke er korrekte. I disse tilfælde vil dit købernummer blive lukket, men ikke slettet. Dette gør du ved at kontakte Auktionshuset dab på mail@auktionshuset.dk.

 

10. Retten til dataportabilitet

Du har ret til at få dine persondata udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbar format og ret til at få overført disses oplysninger til en anden dataansvarlig.

 

11. Retten til indsigelse

Du har til enhver tid ret til af særlige grunde, at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Retten til indsigelse indebærer, at du til enhver tid har ret til at gøre indsigelse mod en ellers lovlig behandling af dine personoplysninger, hvis der er særlige grunde til, at du ikke ønsker dine oplysninger behandlet.

Auktionshuset dab vil tage stilling til, om indsigelsen er berettiget, også selvom om vores behandling af oplysningerne i øvrigt er lovlig.

 

12. Retten til at tilbagekalde samtykke

Hvis du har givet samtykke til vores behandling af dine personlige oplysninger, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke til behandlingen af dine persondata.

Du tilbagekalder dine samtykker som følgende:

Tilladelse til anvendelse af dine persondata til at informere dig om nyheder og tilbud.

Du tilbagetrækker dit samtykke ved at tilgå www.auktionshuset.dk – 'Min side' – 'Brugerprofil', fjern krydset til venstre for det marketingsamtykke du ønsker at trække tilbage.

 

13. Tilladelse til behandling og opbevaring af dine personoplysninger

Du tilbagetrækker dit samtykke ved at foretage skriftlig henvendelse til mail@auktionshuset.dk. Vælger du at trække dit samtykke til 'opbevaring af dine personoplysninger' tilbage, vil al din persondata blive slettet og vil ikke kunne blive genskabt. Dit kundeforhold afsluttes dermed.

 

14. Retten til at klage

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K over vores behandling af dine personoplysninger.

 

15. Automatisk sletning af persondata

I henhold til persondatalov er vi forpligtiget til at slette data, som vi ikke har et formål for at opbevare. Det betyder at vi løbende sletter data fra vores databaser ud fra følgende kriterier:

Såfremt du ikke gør brug af vores hjemmeside eller mobile site (logger ind, browser, byder, køber eller sælger) i en periode på 18 måneder, vil vi automatisk slette de oplysninger, som vi har registeret om dig, idet vi dog for at opfylde lovkrav, herunder krav i regnskabslovgivningen og forbrugerlovgivningen kan være forpligtiget til gemme visse personoplysninger i en længere periode. Oplysninger som vi har indsamlet i forbindelse med, at du har givet dit samtykke til, at vi må sende dig markedsføring pr. e-mail, slettes imidlertid kun, hvis du tilbagekalder dit samtykke.

Du kan tilbagekalde dit samtykke ved at følge den ovenfor beskrevne procedure.

Såfremt du aktivt framelder dig som kunde (ønsker at afbryde dit kundeforhold) vil dine oplysninger blive slettet med det samme, idet vi dog for at opfylde lovkrav, herunder krav i regnskabslovgivningen og forbrugerlovgivningen kan være forpligtiget til at gemme visse personoplysninger i en længere periode.

 

16. Sikkerhed

Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.

Alle persondata opbevares på en sikret database hos Auktionshuset dab og behandles fortroligt. Dine personoplysninger er udelukkende tilgængelige for Auktionshuset dabs autoriserede medarbejdere (kun de medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til disse) samt i et begrænset omfang. Vi har udarbejdet administrative regler for at sikre, at medarbejderes adgang til persondata på Auktionshuset dabs server er begrænset til kun at omfatte det nødvendige for udførelsen af de respektive funktioner.

Serveren med dine persondata er beskyttet mod uautoriseret fysisk og elektronisk adgang. Beskyttelsen omfatter en elektronisk firewall og andre sikkerhedssystemer, der indbefatter virus-scanning, installation af sikkerhedssystemer, afprøvning af sårbarhed, backup og reetablering, sikkerhedskontrol og andre foranstaltninger med henblik på løbende at forbedre datasikkerheden.

 

17. Ændringer i persondatapolitikken

Vi er til enhver tid berettiget til at foretage ændringer i denne persondatapolitik. Såfremt vi foretager ændringer i persondatapolitikken, vil du blive orienteret om dette ved dit næste log-ind på hjemmesiden. Såfremt du ikke kan acceptere den ændrede politik, har du ikke mulighed for at fortsætte brugen af hjemmesiden, og dine personoplysninger kan blive slettet. Idet vi dog for at opfylde lovkrav, herunder krav i regnskabslovgivningen og forbrugerlovgivningen kan gemme visse personoplysninger i en længere periode.

 

18. Kontaktoplysninger

Auktionshuset dab A/S er dataansvarlig for de persondata, som indsamles via hjemmesiden. Hvis du efter gennemlæsning har spørgsmål eller bemærkninger til Auktionshuset dabs persondatapolitik, kan du kontakte os på nedenstående kontaktinformationer.

Auktionshuset dab A/S

Teglbækvej 12 – 14

8361 Hasselager

Telefonnummer: (+45) 86 22 22 09

E-mail: mail@auktionshuset.dk