Varelager

Salg af varepartier og overskudslagre hos Auktionshuset

Hos Auktionshuset dab er vi eksperter i at få omsat et overskudslager, et varelager eller varepartier på auktion, så det kan sælges og få nyt liv hos vores kunder.

Når et vareparti sælges på onlineauktion, deles det op i flere lots. Derved har flere mulighed for at komme med bud på auktionen, og gør det lettere at købe varepartier online.

20 lots

Hvilken kategori er varepartierne?

Kommer der et vareparti til salg på auktion, er det svært at sige, hvilken type kategori varerne tilhører. Det vil som oftest være diverse varepartier som kan deles ind i forskellige kategorier. Vores erfaring med overskudauktioner, og auktioner generelt, omfatter alle brancher.

Opkøb af varepartier og overskudlagre

Hvis du har et overskudslager eller et stort vareparti, er du altid velkommen til at kontakte os. Så kan vi sammen finde en løsning, så varerne kan blive omsat bedst muligt. Du kan kontakte os på mail@auktionshuset.dk. Vi har et stort fokus på overskudauktioner i alle brancher, så vi vil med sikkerhed kunne hjælpe dig med dit overskudslager.