Lot nr. 41

Pendel PANTONE Castor 25 sort

E3light A/S *PANTONE*
Belysning
Mål: Ø 25 x H 29 cm.
Vejl. pris kr. 799,-
Varen blev solgt: 10/10/2019 19.32.00

Adresse:

Teglbækvej 12 - 14
DK-8361 Hasselager

Eftersyn:


Udlevering:

Tirsdag den 15. oktober 2019
10:00 - 15:00
Onsdag den 16. oktober 2019
10:00 - 15:00

Vedhæftede filer:

INFORMATION

Kommer snart

Telefon: 86222209

E-mail: mail@auktionshuset.dk

Auktionsbetingelser

1. Alle varer sælges til den højestbydende i den stand, hvori de forefindes ved hammerslag samt uden ansvar for hverken rekvirent eller auktionsholder af nogen art, herunder ansvar for målangivelser, vægt, aldersangivelse og beskrivelse. Katalogisering er efter bedste overbevisning. Evt. beskadigelser er ikke anført. Det er op til køber selv at kontrollere varerne eller tage risikoen for, at disse ikke fungerer og da der har været eftersyn, tages reklamationer IKKE til følge.

 

2. Til budsummen lægges auktionssalær på 20% af budsummen, dog minimum kr. 50,- pr. katalognummer. Såvel budsum som auktionssalær tillægges gældende moms (25%), dvs. salær inkl. moms er 50%. På personbiler, campingvogne og motorcykler tillægges der kun moms på salæret, således at salæret inkl. moms på disse varer er 25%.

 

3. Betaling for købte skal ske via bankoverførsel.
Kontanter og checks modtages IKKE som betaling.
Varerne kan først udleveres, når indbetaling er registreret på vores konto.

 

4. Skærpede regler for opkrævning af moms:

Der er kommet skærpede krav til dokumentation for, at sælger er berettiget til momsfritagelse i forbindelse med afhentningskøb, hvor en udenlandsk køber afhenter varer hos en dansk sælger. Ved salg til et andet EU-land/øvrige udland skal sælger (Auktionshuset dab A/S) opkræve moms. Momsen kan under visse betingelser refunderes. Hvis køber selv afhenter varerne, skal køber give en erklæring til sælger (Auktionshuset dab A/S) om:
at varen er sendt eller transporteret fra Danmark, varens bestemmelsessted, transportmiddel og registreringsnummer på transportmiddel og, at varen er modtaget på leveringsadressen.

Hvis en anden f.eks. en transportør, henter varerne for køber, skal denne tillige medbringe fuldmagt samt billedlegitimation.

Kontakt venligst auktionshuset for at rekvirere udførlig vejledning vedr. eksport.

Dokumentationen skal være os i hænde senest 14 dage efter sidste afhentningsdag. Såfremt den fremsendte dokumentation er tilstrækkelig efter SKATS regler, vil vi udstede en kreditnota, samt en ny faktura uden moms og herefter overføre momsen til køber, fraregnet et ekspeditionsgebyr på kr. 350,-.

 

5. Nummerplader til køretøjer medfølger ikke. Endvidere skal det påregnes, at der til køretøjer kun medfølger en nøgle.

 

6. I køretøjer, der er registreret i Centralregistret for motorkøretøjer (CRM), kan der være tinglyst pant. Køber kan tjekke dette i bilbogen på www.tinglysning.dk. Auktionshuset dab A/S foretager altid tjek heraf og sikrer os, at evt. pant vil blive aflyst i forbindelse med salget. Imidlertid er det således, at panthavere (bank, finansieringsinstitut, skat etc.) kun sjældent aflyser et pant før modtagelse af provenuet for salget. Køber må derfor påregne en aflysningstid på 2-3 måneder. I sjældne tilfælde f.eks. ved tvangssalg gennem fogedretten, kan den være 4-5 måneder.

 

7. Dokumentation til varer medfølger kun i det omfang det er beskrevet.

 

8. Beskadigelser sket ved afhentning og bortkørsel af købte effekter betales af køber eller udbedres for dennes regning.

 

9. Køber har det fulde ansvar for, at købte effekter opfylder alle lovmæssige krav, før de tages i brug. Køber har endvidere det fulde ansvar for, at indhente tilladelse til brug af diverse software/patenter m.m. af de respektive rettighedshavere.

 

10. Efter hammerslag står effekterne for købers regning og risiko. Ved skade på effekter ved på- og aflæsning er auktionsfirmaet ikke erstatningspligtig.

 

11. Udlevering foregår - kun mod kvitteret faktura. Bemærk, at udleveringsdage SKAL overholdes. Længere tidsfrist for vareudlevering kan efter forudgående aftale tillades for varer, som skal afmonteres.

Køber skal ved afhentning forevise kvitteret faktura. Hvor køber lader vognmand m.v. afhente købte effekter, skal disse medbringe originaleksemplar, fotokopi eller fax-kopi af kvitteret faktura.

Effekter, som ikke er afhentede, kan uden varsel sælges enten under hånden eller ved frivillig auktion. Salget sker i begge tilfælde for købers regning, så at denne er pligtig at erstatte det deraf flydende tab uden at have adgang til det mulige overskud. Dette betyder, at byder du og opnår højeste bud, er du forpligtet til at betale og afhente varen indenfor det fastsatte tidsrum. Såfremt betaling udebliver, overgår sagen til inkasso uden varsel.

 

12. Al færdsel på auktionsområdet sker på eget ansvar.


13. Der tages forbehold for fejl og mangler samt tillæg til auktionsvilkår.

 

14. På grund af forsikringsforhold stiller Auktionshuset dab ikke truck, løftevogne eller mandskab til rådighed ved pålæsning af effekter.

 

15. For privatkøb af emner på en net-auktion gælder loven om fjernsalg, herunder også 14 dages fortrydelsesret. Eventuelle omkostninger forbundet med transport af købte emner retur fra køber, betales af køber selv.

Såfremt køber benytter sig af sin fortrydelsesret, refunderer Auktionshuset dab A/S betalingen umiddelbart efter, at varen er sendt retur og modtaget af Auktionshuset dab A/S.

Auktionshuset dab A/S forbeholder sig retten til, at vurdere misbrug af fortrydelsesretten, og Auktionshuset dab A/S kan derfor vælge at AFSLUTTE kundeforholdet og inaktivere kundens konto hos Auktionshuset dab.

Auktionsholder: Auktionshuset dab A/S Teglbækvej 12-14 DK-8361 Hasselager CVR.: DK-49757816 Tlf.: +45 8622 2209

Andre lots fra samme auktion

Kan vi hjælpe dig?

Sidder du inde med et spørgsmål? Så vil vi rigtig gerne hjælpe. Udfyld formularen, så kontakter vi dig snarest muligt.

Auktionshuset dab A/S